Symbol stálosti a loajality

Popis:

Alpské pomněnka

Pomněnka hybridní

Každý národ obdaruje tu či onu květinu svým nejvnitřnějším významem, nemluvě o jménu. Například Poláci nazývají macešky „bratry“, Francouzi „napjatou květinou“ a Němci jim říkají „nevlastní matka“. Ale pomněnka se pro všechny národy nazývá stejně a všude je symbolem stálosti a věrnosti. A tyto vlastnosti byly vždy vysoce ceněny.

Jedna německá legenda říká, že pomněnka vyrostla z dívčích slz a prolévala se při rozloučení se svým milovaným. Milenci si dali slovo, ať se setkají s květinou pomněnky, aby ji vytrhli a uchovali jako vzpomínku na vzájemnou lásku. Uběhlo mnoho let a ve stejném lese, kde se kdysi rozcházeli mladí milenci, se setkal muž se šedým vousem a stará žena. Aniž by řekli jediné slovo, sklonili se ke květu pomněnky, aby si ho vybrali, nedobrovolně se dotkli rukou a poznali se slzami radosti.

Takto se zrodila krásná tradice: když se dvě milující srdce rozejdou, navzájem si dávají sbohem pomněnka - symbol paměti a něžné lásky.