Září vzrostlo

Pro povzdech ranního mrazu

Červenající rty

Jak zvláštní se růže usmála

V den rychlého září!

Před vlající sýkorkou

V dlouhých bezlistých keřích

Jak odvážné se chovat jako královna

S jarními pozdravy na našich rtech.

Květ v neochvějné naději -

Se studeným rozchodem

Přitulte se jako poslední pod vlivem alkoholu

Na prsa mladé milenky!

22. listopadu 1890