Kolik let žije jalovcová jehla?

Životnost jehel závisí na mnoha důvodech. Lze předpokládat, že v průměru by jedna jalovcová jehla měla žít asi 4–5 let. Jeho stárnutí je způsobeno skutečností, že v průběhu času přestanou fungovat nádoby dodávající vodu a minerály. Hromadné látky se hromadí a jehly vysychají. V některých formách mohou odumřelé jehly spadnout, i když většina jalovců je nadále udržuje na výhoncích.

Za špatných podmínek rostliny ztrácejí jehly před plánovaným termínem. Při nedostatečném osvětlení nebo zastínění vnitřních částí korunky jehly přirozeně odumírají. Je nutné co nejvíce odstranit zaschlé části - to posílí ventilaci koruny a zlepší světelný režim pro zbývající větve. Saze a saze usazené srážkami z atmosféry ucpávají průduchy na jehlách a také předčasně zožltnou. Přítomnost škodlivých látek v půdě (nadbytek vápníku, chloridů, těžkých kovů) také způsobuje, že jalovce předčasně vylučují jehly - to je způsob, jak odstranit toxické látky z rostlinného organismu. Jalovce, stejně jako jiné jehličnany s pomalými změnami listů, jsou obzvláště citlivé na mnoho chemických vlivů, zatímco trávy a listnaté keře je snadno snášejí. K faktorům, které zkracují životnost jehel,zahrnují výfukové plyny a solný postřik z dálnice, přebytek amonných hnojiv a močovinu.

Chub V.V.,