Hostitel z balíčku

Hostitel dováženého rostlinného materiálu (oddenky) se obvykle prodává v perforovaných plastových pytlích s pilinami nebo rašelinou. Nejlepší je koupit ji na konci zimy nebo brzy na jaře. Oddenky by neměly být suché a scvrklé. Doma musí být vyjmuty z obalu a pečlivě zkontrolovány. Pokud je výhonek malý (1–5 cm) a kořenový systém je v dobrém stavu, umístí se nákup do mírně navlhčeného substrátu (piliny, rašelina) do perforovaného sáčku a pravidelně jej zkoumáme a až do výsadby při teplotě 0–30 ° C jej pravidelně kontrolujeme.

Pokud výhonek začal růst a listy se již začaly odvíjet, oddenek se po odstranění poškozených kořenů ponoří do vody při pokojové teplotě na několik hodin. Poté je mírně vysušen a zasazen do hrnce se sypkou půdní směsí. Pupeny by měly být nad povrchem substrátu. Hrnec je umístěn na chladném a světlém místě a opatrně napojen. V době výsadby na otevřeném terénu (konec května) budete mít dobře tvarovanou rostlinu.

Pokud jste zakoupili vzorky, které mají v obalu stále klíčky, nemusíte je ihned vystavovat přímému slunečnímu záření. Udržujte rostliny na chvíli v rozptýleném světle. Pak slabé bledé výhonky rychle zezelenají a v budoucnu se budou normálně vyvíjet.